Pamätná minca „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie“ ide do obehu

Pamätná minca „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto - 650. výročie“

Mincovňa Kremnica a Národná banka Slovenska a Mesto Skalica pozývajú na prvý deň predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur s motívom „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie“.

Skalica patrí k starobylým slovenským mestám, ktoré sa v uplynulých storočiach hrdili prívlastkom slobodné kráľovské mesto. Mesto sa nachádza na hraniciach s Českou republikou. Prvé písomné zmienky o existencii Skalice pochádzajú z roku 1217, kedy sa v dokumentoch spomína ako Zakolcha.

Pamätná minca „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto - 650. výročie“
Pamätná minca „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie“

Výsady kráľovského mesta udelil Ľudovít I.

6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta. Originál privilegiálnej listiny sa však nezachoval. Vďaka ďalším privilégiám od Žigmunda Luxemburského a jeho nasledovníkov sa stala Skalica už od 1. polovice 15. storočia významným strediskom hospodárskeho, kultúrneho a duchovného života širokého okolia.

V roku 2022 oslavuje mesto Skalica 650. výročie povýšenia na slobodné kráľovské mesto.

Národná banka Slovenska vyhlásila súťaž na výtvarný návrh

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur k 650. výročiu povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto.

Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných návrhov od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v auguste 2021. Jej odbornou poradkyňou v procese hodnotenia bola Ing. arch. Ľubica Pinčíková z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Komisia odporučila prvú cenu a realizáciu výtvarnému návrhu autora Mgr. art. Petra Valacha. Averz jeho výtvarného návrhu je komponovaný z dvoch motívov, ktoré priamo súvisia s udelením mestských privilégií mestu Skalica. Po celej ploche mincového návrhu sa rozprestiera výsek autografu gotickej listiny z roku 1439, ktorou kráľ Albrecht I. potvrdzuje Skalici staršie výsady mesta.

Pamätná minca a jej vzhľad

Fragment textu dominuje ľavej polovici mincového poľa. Vpravo je architektúra rotundy, ktorá okrem sakrálnej funkcie tvorila aj organickú súčasť mestského opevnenia, navrchu s pozorovateľňou. Celok kompozície averzu pôsobí veľmi harmonicky a vyvážene.

Reverzu dominuje silueta mesta zahŕňajúca všetky jeho dôležité architektonické dominanty. Zároveň zobrazuje aj mestský fortifikačný systém, ktorý panovník požadoval na splnenie podmienky slobodného kráľovského mesta zo strany jeho obyvateľov. V pravej dolnej časti je vložený historický mestský erb Skalice.

Druhú cenu získal ak. soch. Zbyněk FojtůTretiu a tretiu cenu udelila komisia autorke Márii Poldaufovej.

Pri príležitosti prvého dňa predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur s motívom „Povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto – 650. výročie“ Mincovňa Kremnica, š. p., Národná banka Slovenska a Mesto Skalica organizujú už tradičné podujatie, počas ktorého bude eurominca predstavená zástupcami týchto inštitúcií.

Slávnostný prvý deň predaja sa uskutoční dňa 8. augusta 2022 o 14.00 h v priestoroch Domu kultúry v Skalici, na ktorý srdečne pozývame.