Vyhliadka Šianec v Hlohovci je o niečo atraktívnejšia

Vyhliadka Šianec Zdroj: Mesto Hlohovec

Vyhliadka Šianec v Hlohovci sa môže pochváliť novou infotabuľou, ktorá obohacuje výletnícky zážitok pre návštevníkov.

Prepojenie histórie a moderného turizmu

Táto novinka vznikla vďaka spolupráci medzi mestom Hlohovec a Vlastivedným múzeom v Hlohovci. Pridáva tak nový rozmer k poznávaniu a užívaniu krás tohto malebného miesta. Pôvodná tabuľa z roku 2005 už nespĺňala estetické a informačné požiadavky, preto bolo potrebné ju nahradiť.

Vyhliadka Šianec Zdroj: Mesto Hlohovec
Vyhliadka Šianec Zdroj: Mesto Hlohovec

Pohľad na panorámu a historické pamiatky

Nová infotabuľa ponúka návštevníkom pohľad na krásnu panorámu reálneho výhľadu. Dopĺňajú ju výškové body vrchov Malých Karpát. Okrem toho obsahuje aj informácie o pamätihodnostiach v meste s popisom, ktoré na pôvodnej tabuli chýbali. Zvedavci nájdu podrobné informácie o historických pamiatkach v priloženej legende.

Unikátny historický obraz Hlohovca

Moderná tabuľa je obohatená o akvarel z roku 1797 od maliara Jozefa Lipperta. Tento obraz zachytáva Hlohovec v 18. storočí pre grófa Erdődyho. Návštevníci tak majú jedinečnú možnosť porovnať, ako sa mesto vyvíjalo cez stáročia až po súčasnosť v 21. storočí.

Vyhliadka Šianec Zdroj: Mesto Hlohovec
Vyhliadka Šianec Zdroj: Mesto Hlohovec

Nové atrakcie a udržateľný rozvoj

Celkový mobiliár vyhliadky Šianec dotvárajú aj ďalšie prvky. Patrí sem hojdačka, lavičky, prístrešky s novým náterom a ohnisko. Novinkou je aj fotopoint, ktorý na podnet vedenia mesta vyrobila spoločnosť Mestská zeleň Hlohovec z odpadového materiálu. Tým prispieva k udržateľnému rozvoju.

Mesto Hlohovec sa teší na návštevníkov

Nová infotabuľa a fotopoint sú dôkazom snahy mesta o rozvoj a zlepšenie turistických zážitkov. Veríme, že návštevníci si ich vychutnajú a zachovajú sa nepoškodené ešte dlhé obdobie. Mesto Hlohovec sa teší na ďalší nával zvedavých návštevníkov, ktorí objavia krásy a históriu tohto úžasného miesta.