Baťov kanál Skalica

Baťov kanál Skalica Zdroj: TIK Skalica

Baťov kanál je vnútrozemská vodná cesta, ktorú firma Baťa vybudovala v 30-tych rokoch 20. storočia pre účely prepravy hnedého uhlia z baní v Ratiškoviciach do svojich teplární v Otrokoviciach.

Na tento účel kanál slúžil do roku 1960. Teraz slúži predovšetkým pre účely turizmu, pre ktoré sa začal využívať až v 90-tych rokoch.

Plavebná trasa dlhá takmer 60 km začína v prístave v Skalici a končí v českých Otrokoviciach. Na kanáli je 13 plavebných komôr, ktoré pomáhajú prekonávať výškové rozdiely.

Prístav Skalica

Skalica bola súčasťou vodného diela od jeho vzniku, ale stavba prístavu bola realizovaná v roku 2006 z finančných prostriedkov Mesta Skalica, štátneho rozpočtu a s podporou Európskej únie.

Výletné plavby

Počas sezóny sa organizujú rôzne dobrodružné výletné plavby a hudobno-zábavné podujatia v prístave Skalica. Aktuálne akcie sú uvedené na stránke www.prvaplavebna.sk. Okrem organizovaných výletov je možné aj individuálne zapožičanie lodí a člnov.

Zapožičané lode môže kormidlovať osoba staršia 18 rokov po krátkom zaškolení v prístave. Požičiavajú sa plavidlá s nízkym výkonom a maximálna povolená rýchlosť je 8 km/h.

Pre vyťaženosť a možnú obsadenosť lodí je dobré si ich vopred rezervovať emailom pristav@prvaplavebna.sk alebo objednávkovým formulárom na stránke www.prvaplavebna.sk. Potvrdenie o rezervácii a pokyny z prístavu vám budú doručené emailom. Do objednávky uveďte typ a počet lodí, počet a vek osôb (deti až od 3 rokov), dátum a čas, počet hodín príp. dní prenájmu a telefonický kontakt.

Sezóna

Plavebné komory sú otvorené v máji a v septembri cez víkendy a od júna do augusta celý týždeň (okrem pondelkov). Od októbra do apríla sú plavebné komory uzavreté.

Typy lodí

Motorové člny sú otvorené člny so strieškou (namajú kajuty). Sú vhodné pre 4-10 osôb na viac hodinové plavby (1-8 hodín prenájmu). Člny riadite sami po zaškolení.

Malé kajutové lode majú pohodlnú kajutu na odpočinok, sú teda vhodné na celodňové plavby (8h) bez prespania. S kapacitou maximálne 2 osoby. Lode riadite sami po zaškolení.

Na viacdenné plavby (min. 3 dni) sú vhodné kajutové lode s kapacitou 2 dospelé osoby a príp. 2 deti do 10 rokov. Je tu pohodlná kajuta na prespanie a malá kuchynka. Lode riadite sami po zaškolení.

Ďalšie Informácie

Plavebná sezóna:

Máj – September

Vyhliadkové plavby s lodivodom každý víkend o 13:00 a 15:00 hod.

Október – Apríl: Zatvorené

Kontakt:

+421 908 77 61 27

+421 948 99 84 10

pristav@prvaplavebna.sk

www.prvaplavebna.sk