Galéria Jána Koniarka, Trnava

Galéria Jána Koniarka, Trnava

Galéria Jána Koniarka v Trnave je významnou kultúrnou inštitúciou, ktorá sa zameriava na prezentáciu výtvarného umenia 20. a 21. storočia. Nesie meno slávneho slovenského sochára Jána Koniarka, ktorý žil a tvoril v Trnave.

História a poslanie galérie

Galéria bola založená v roku 1976 a od roku 1992 sídli v bývalej veľkostatkárskej vile nazývanej Koppelova vila. Jej poslaním je budovanie zbierkového fondu, sprístupňovanie umeleckých diel verejnosti a spracovávanie dokumentácie. Galéria sa venuje nielen tvorbe umelcov pôsobiacich v Trnave, ale aj výtvarníkom aktívnym na európskej scéne.

Galéria Jána Koniarka, Trnava

Stále expozície

Sochár Ján Koniarek

V roku 2002 galéria otvorila stálu expozíciu venovanú tvorbe Jána Koniarka, zakladateľa moderného slovenského sochárstva. Nachádza sa v nej približne 60 diel a návštevníci sa môžu väčšiny exponátov aj dotknúť, čo robí z tejto expozície slovenský unikát.

Klenoty domova

Expozícia predstavuje “zlatý” fond galérie z rokov 1900 – 1960 v médiu maľby a sochárstva. Prezentuje umenie od medzivojnovej až po povojnovú generáciu skupiny galandovcov, pričom osobitná pozornosť je venovaná významným regionálnym umelcom.

Galéria portrétov

Stála expozícia sa nachádza vo vstupnom schodiskovom priestore Kopplovej vily a predstavuje vývoj portrétneho maliarstva od konca 18. storočia po súčasnosť. Sústreďuje sa na autorov, ktorí pôsobili v trnavskom regióne alebo sa v ňom narodili.

Galéria Jána Koniarka, Trnava

Medzinárodné aktivity

Galéria Jána Koniarka je od roku 1991 hlavným usporiadateľom medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátovej tvorby – Trienále plagátu Trnava (TPT). Okrem toho je aj jednou zo zakladateľských organizácií medzinárodnej siete inštitúcií zameraných na prezentáciu súčasného umenia Art Centres of Europe.

Galéria Jána Koniarka je dôležitým centrom umeleckého diania

Galéria Jána Koniarka v Trnave ponúka návštevníkom jedinečnú možnosť spoznať bohatstvo slovenského výtvarného umenia a objaviť klenoty domácej tvorby. Vďaka svojmu zameraniu a medzinárodným aktivitám sa stáva dôležitým centrom umeleckého diania nielen na Slovensku, ale aj v európskom kontexte.

Galéria Jána Koniarka, Trnava