Kostol sv. Anny, Vrádište

Kostol sv. Anny, Vrádište Autor: Vladimír Miček

Kostol sv. Anny v obci Vrádište, postavený v roku 1754, je ukážkovým príkladom bohatstva slovenskej sakrálnej architektúry.

História a architektúra kostola

Tento jednoloďový objekt s polygonálnym ukončením presbytéria sa môže pochváliť aj vežou, ktorá je vstavaná do štítového priečelia. Segmentovo ukončené okná s jednoduchými šambránami, ihlancová helmica na veži a edikulový portál ukončený trojuholníkovým štítom s tympanónom tvoria jedinečný architektonický celok.

Kostol sv. Anny, Vrádište Autor: Vladimír Miček
Kostol sv. Anny, Vrádište Autor: Vladimír Miček

Rekonštrukcia kostola

Kostol sv. Anny prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2012. Práce sa začali po tom, ako dlhodobý problém s vlhkosťou muriva spôsobil znehodnotenie vnútornej omietky a jej opadávanie. Proces rekonštrukcie zahŕňal podrezanie kostola, odstránenie vnútornej omietky, odkopanie základov, ich odvetranie nopovou fóliou, odvedenie dažďovej vody zo strechy a ďalšie práce.

Obnova interiéru kostola

V nasledujúcom období sa kostol dočkal obnovy fasády, malby z vonkajšej strany, natretia plechovej strechy veže a kríža na veži. Interiér kostola prešiel kompletnou výmenou elektroinštalácie, výmenou a pridaním osvetlenia, doomietaním vnútorných stien a stĺpov, vymaľovaním, inštaláciou plynového kotla a zavedením kúrenia do lavíc. Boli vymenené vchodové dvere, dvere na chór a do sakristie. Kostol dostal nové ozvučenie a koberce.

Nový inventár kostola a jeho požehnanie

K inventáru kostola pribudla nová spovednica, nový kríž a Večné svetlo. V nedeľu 21. júla 2013 sa uskutočnila slávnosť – Požehnanie obnoveného Kostola sv. Anny. Slávnostnú sv. omšu o 10.30 hod. celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Súčasný stav a využitie kostola

Stav kostola je v súčasnosti veľmi dobrý a kostol slúži svojmu účelu. Kostol sv. Anny je filiálkou farnosti Skalica a je súčasťou duchovného života obyvateľov Vrádišťa. Navštíviť ho môžete počas nedeľných omší alebo po dohode s farnosťou. Tento historický klenot určite stojí za návštevu!

Zdroj: Obec Vrádište