Kunovská priehrada

Kunovská priehrada Autor: Vladimír Miček

Kunovská priehrada je atraktívnou rekreačnou zónou nachádzajúcou sa v prímestskej oblasti, len 5 km severovýchodne od okresného mesta Senica, situovaná na výbežku Bielych Karpát smerom na Myjavu. Hlavným atribútom priehrady je rozsiahla vodná plocha o veľkosti 450.000 m2.

Kunovská priehrada bola vytvorená v roku 1965

Táto vodná nádrž bola vytvorená v roku 1965 ako výsledok hospodárskej činnosti. V minulosti sa jej voda využívala pre priemyselné účely v podniku Slovenský hodváb Senica. Na začiatku 60. rokov boli jej okolia čiastočne prispôsobené rekreačným a športovým aktivitám, čím vzniklo prírodné kúpalisko s plážou doplnenou o zázemie pre osobnú hygienu, ubytovacie a stravovacie kapacity. Tento stav pretrvával až do roku 2016, kedy prešiel určitou modernizáciou a dobudovaním hygienických zariadení.

V období rokov 2016 až 2018 prešla rekreačná oblasť Kunovská priehrada Sobotište rekonštrukciou. Priehrada bola vypustená pre revíziu technických zariadení a hrádze. Rekonštrukcia zahŕňala aj odstránenie sedimentov, bahna a vegetácie z vodnej plochy a brehovej zóny. Súčasťou obnovy bolo aj vytvorenie ostrova na priehrade určeného pre hniezdenie vtákov.

Pobrežie priehrady je mierne členité s výškou brehu do 1 m. Svahy sú porastené trávou a vysadené vodomilnými drevinami a kríkmi, pričom dominujú druhy ako vŕba a jelša. Okolo vodnej nádrže sa nachádzajú trávnaté plochy a 250 m dlhá piesková pláž. Vodná plocha je ideálna pre kúpanie, bezmotorové člnkovanie a rybolov.

Kunovská priehrada Autor: Vladimír Miček
Kunovská priehrada Autor: Vladimír Miček

Je ideálna pre turistický ruch a oddych

Pre milovníkov pešej turistiky, cykloturistiky a in-line korčuľovania je Kunovská priehrada spojená s mestom cyklotrasou, ktorá prechádza nádhernou prírodou okolo potoka Teplica.

Areál priehrady sa počas leta využíva aj na organizovanie koncertov a festivalov pod šírym nebom. Je tiež obľúbenou destináciou pre školy v prírode a pre deti predškolského a školského veku v letných mesiacoch.

Areál je vybavený chatovou osadou, turistickou ubytovňou, lodenicou s požičovňou lodiek a vodných šliapadiel, športovým areálom s požičovňou športových potrieb, plážovým volejbalovým ihriskom, bufetom, pizzeriou, detským ihriskom a parkoviskom. Je tu aj náučný chodník, ktorý poskytuje ďalšiu možnosť na trávenie voľného času.