Mestské múzeum a galéria Holíč

Mestské múzeum Holíč Autor: Vlado Miček

V minulosti sa Mestské múzeum nachádzalo v jednej z historických manufaktúrnych budov, ktoré dal postaviť František Štefan Lotrinský. Jeho výstavba sa uskutočnila v roku 1775. Išlo o dvojpodlažnú barokovo-klasicistickú stavbu. Vyrábala sa tu holíčska keramika – fajansa. Výroba mala približne osemdesiat zamestnancov a v budove sa nachádzali aj byty pre zamestnancov.

Múzeum bolo otvorené v roku 1992

Išlo o vysunutú expozíciu Záhorského múzea v Skalici. Expozícia zahŕňala zbierku keramiky. Zásadnou premenou prešlo v roku 2005, kedy si mesto Holíč pripomenulo osemsto rokov od prvej písomnej zmienky o Holíči. V roku 2009 sa zriaďovateľom múzea stalo mesto Holíč.  V tomto istom roku bolo múzeum zapísané do Registra múzeí a galérií, ktorý vedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Mestské múzeum Holíč Autor: Vlado Miček
Mestské múzeum Holíč Autor: Vlado Miček

Sťahovanie na Holíčsky zámok

O rok múzeum presťahovali do nových zrekonštruovaných priestorov Holíčskeho zámku, ktorý bol letným sídlom rodiny Habsburgovcocv. Múzeum je tu situované dodnes.  V roku 2012 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Holíči nový štatút Mestského múzea. Bolo to zapríčinené zmenou štatútu, keďže múzeum bol rozšírené o galériu.

Mestské múzeum v Holíči má vlastivedný charakter a zameriava sa na dokumentáciu dejín, etnografiu mesta, umeleckú oblasť a osobnosti, ktoré sa tu narodili a pôsobili. V mestskom múzeu sa nachádza expozícia cechov a remesiel. Najväčšiu časť múzeu daroval Jaroslav Prilučík, ktorý bol mäsiarsky majster. Súčasťou expozície sú repliky výrobkov holíčskej fajansy a makety historických objektov mesta, ktorých autorom je Jozef Kuruc.

Mestské múzeum Holíč Autor: Vlado Miček
Mestské múzeum Holíč Autor: Vlado Miček

V múzeu sa nachádzajú obrazy, ktoré daroval rodák z Holíča – neprofesionálny maliar Otto Kroupa. Na obrazoch zachytáva najstaršie časti mesta – Betlehém, Chalupy, kaplnku sv. Floriána, Loretánsku kaplnku, kostoly, židovskú synagógu, Veterný mlyn a zámok, letné sídlo rodiny Habsburgovcov. Súčasťou múzea sú kópie rytín z roku 1801 od majstra Leopolda Schmalhofera, na ktorých je vyobrazený Holíč a Holíčsky zámok. Mestské múzeum bolo v roku 2012 rozšírené o ďalšie priestory a to priestory galérie v budove bývalej manufaktúry na výrobu holíčskej keramiky.

Mestské múzeum Holíč Autor: Vlado Miček
Mestské múzeum Holíč Autor: Vlado Miček

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:

Máj – September – každý deň okrem pondelkov

v časoch určených na sprevádzanie o 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00

Vstupné:

2,00 € / osoba

1,00 € / osoba po zľave ZŤP, študent, dôchodca

0,50 € / osoba – deti od 6-14 rokov

4,00 € / rodinný lístok

Kontakt:

Turistické informačné centrum

Zámocká 2, 908 51 Holíč (máj-september)

Bratislavská 6, 908 51 Holíč (október-apríl)

tikholic@holic.sk

+421 34 321 05 82

+421 907 657 884