Parný mlyn, Dolné Saliby

Parný mlyn, Dolné Saliby Zdroj: NajZupa.sk

Trnavský samosprávny kraj zachránil významnú technickú pamiatku budovu bývalého parného mlyna v obci Dolné Saliby. Budovu spravuje Vlastivedné múzeum v Galante, ktoré inštalovalo novú expozíciu o histórii parných mlynov v regióne. Ďalšie priestory budú slúžiť ako depozit zbierkových predmetov.

V roku 2019 Trnavský samosprávny kraj zakúpil budovu bývalého parného mlyna v obci Dolné Saliby v okrese Galanta a po dôslednej príprave realizoval obnovu budovy. Okrem záchrany významnej technickej pamiatky a inštalovaniu novej expozície Vlastivedné múzeum v Galante získa rozsiahle a vhodné depozitné priestory pre časť svojich cca. 25.000 zbierkových predmetov.

Pracovníci múzea inštalovali novú expozíciu s názvom Parný mlyn v Dolných Salibách. Expozícia poukazuje na obdobie priemyselnej revolúcie, kedy sa do popredia dostávajú  moderné technológie aj v mlynárstve a na prelome 19. a 20. storočia sa objavia inovatívne zariadenia mlynov. Pôvodné zariadenie mlyna, ktoré bolo zakúpené od firmy GANZ v Budapešti, sa bohužiaľ nezachovalo.

Budova parného mlyna v Dolných Salibách je nepopierateľným dôkazom dobového pokroku na našom území.

Múzeum Galanta

E-mail: muzeumgalanta.cestovnyruch@zupa-tt.sk