Vtáčia rozhľadňa Adamov

Rozhľadňa na Adamovských jazerách, Gbely Autor: Vlado Miček

Adamovské jazerá sú vzdialené len pár sto metrov od rieky Morava sú dve umelo vytvorené štrkové jazerá.

Na jednom z nich naďalej prebieha ťažba štrku, ale zároveň je obľúbeným miestom rybárov a letných rekreantov.

Druhé jazero na juhu je plytšie a vďaka množstvu ostrovčekov vytvára ideálne podmienky pre hniezdenie pre viac ako 80 druhov vtákov. Tým sa Adamovské štrkoviská radia k najvýznamnejším ornitologickým lokalitám na celom Slovensku a sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.

Výhľad na krajinu a hniezdiace a migrujúce vtáctvo umožňuje rozhľadňa Adamov alebo aj Adamovská vtáčí hledzírňa. Turisti môžu lokalitu navštíviť odbočením z hlavnej cesty z Kútov do Holíča. Ďalšou možnosťou je po červenej cyklistickej magistrále vedúcej po hrádzi rieky Moravy.