Svatojánske drímoty, Rozhľadňa Lipky, Unín

Obec Unín Obecný úrad Unín 332, Unín, Slovensko

Záhorácke divadlo, po niekoľkých rokoch znova uvádza na dosky ktoré znamenajú svet úspešnú komédiu Svatojánské drímoty, alebo Sen noci Svätojánskej hranú po záhorácky. Záhorácki divadelníci podobne ako Shakespeare nekladú medze fantázii. V Svatojánskych drímotách sa s ňou výrazne pracuje a pred našimi očami sa objavuje čarovný svet škriatkov a víl, ktorý koexistuje s obyčajnými smrteľníkmi…