Jaskyňa Driny by mohla získať investíciu 1,5 milióna eur

Pamätná tabuľa objaviteľom Jaskyne Driny

Zástupcovia šiestich inštitúcií podpísali na Smolenickom zámku memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je podpora rozvoja cestovného ruchu v okolí jaskyne Driny a zvýšenie atraktívnosti pešej turistiky v Smolenickom krase.

Minulý rok sme zafinancovali opravu cesty k vyhľadávanej Jaskyni Driny. To bol základ a teraz ideme ďalej. Spolu s partnermi máme záujem vybudovať moderné návštevnícke a vzdelávacie centrum. Vytvoríme aj nový vchod do jaskyne, a to prostredníctvom jej prerážky. Návštevníkom aj sprievodcom tak ponúkneme komfortné zázemie,“ uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.

Memorandum o jaskyni podpísalo 6 organizácií

Stranami memoranda sú popri TTSK, Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism, obec Smolenice, Štátna ochrana prírody SR a Lesy SR.

Predmetom spolupráce sú aktivity zamerané na vzdelávanie sprievodcov, cezhraničnú výmenu odborných skúseností. Realizované budú aj eko-výchovné programy, exkurzie či prehliadky Jaskyne Driny i okolitej prírody. V pláne je tiež vytvorenie viacjazyčných informačných materiálov s komplexnými informáciami o miestnych turistických zaujímavostiach a prírodných krásach.

Cieľom je zvýšiť záujem o ďalšie miesta v obci

Najdôležitejší krok k spusteniu projektu bude zosieťovanie partnerov. “V tomto prípade nám ide nielen o zatraktívnenie Drín a Smolenického krasu, ale o to, aby sa podarilo ´roztiahnuť´ návštevníkov po celej oblasti Smoleníc, od zámku až po jaskyňu. Aby sme tých, pre ktorých je to naj návšteva zámku, pritiahli aj na spoznávanie jedinej sprístupnenej jaskyne na území západného Slovenska. Predpokladaný rozpočet za slovenskú stranu je na úrovni 1,5 milióna eur. Počíta sa s vybudovaním návštevníckeho centra, KOCR pripravila projekt náučnej cesty,” uviedol predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov Pavol Kalman.

jaskyňa Driny má investičný dlh

Na Driny je vyvíjaný veľký návštevnícky tlak, no limitujúcim faktorom je jej technický stav. “Exteriér aj interiér majú obrovský investičný dlh, areál nezodpovedá významu jaskyne. Ak by sa infraštruktúra skvalitnila, zvýši sa priestor uspokojiť záujemcov vo väčšej miere,” povedal riaditeľ Správy slovenských jaskýň Ján Zuskin. Preto sa mu pozdáva aj zámer prerazenia nového, ďalšieho vstupu, ktorý by umožnil, aby jedným návštevníci vchádzali a druhým vychádzali. Vyšší nápor návštevníkov jaskyni podľa Zuskina neublíži.

Projekt bude koordinovať Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj. Po odbornej stránke ho zastreší Štátna ochrana prírody SR, ktorá disponuje projektovou dokumentáciou na prerážku jaskyne a jej zokruhovanie, či rekonštrukciu prevádzkovej budovy. Práve z neho sa stane zázemie pre sprievodcov a návštevníkov.

Projekt by mal byť spolufinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v novom programovom období. Momentálne prebieha proces výberu partnera projektu na českej strane.