TTSK predstavil nové trasovanie cyklotrasy medzi Trnavou, Hrnčiarovcami nad Parnou a Zelenčom

TTSK predstavil nové trasovanie cyklotrasy medzi Trnavou, Hrnčiarovcami nad Parnou a Zelenčom Zdroj: TTSK

Trnavský samosprávny kraj predstavil nové trasovanie cyklotrasy, ktorá spojí Trnavu s Hrnčiarovcami nad Parnou a Zelenčom. Podľa návrhu, ktorý bol odkonzultovaný so starostami dotknutých obcí, by mala cyklotrasa viesť tak, aby nekrižovala plánovaný južný obchvat Trnavy. Župa plánuje financovať výstavbu cyklotrasy z európskych zdrojov v rámci Plánu obnovy.

Riešenie sa odkladalo kvôli južnému obchvatu

Priame cyklistické prepojenie Trnavy a Zelenča sa dlho odkladalo kvôli projektovaniu južného obchvatu Trnavy. Aby sme viac nestrácali čas, rozhodli sme sa prísť s riešením. Navrhli sme trasovanie cez Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sa plánovanému obchvatu úplne vyhne. Ďalšou výhodou je, že v tejto alternatíve sa predpokladá rýchlejšie vysporiadanie pozemkov popri komunikácii medzi Hrnčiarovcami nad Parnou a Zelenčom,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. Ako avizoval, „hneď ako sa pohne zámer výstavby tejto časti obchvatu, sme pripravení pokračovať v projektovaní priameho spojenia Trnavy a Zelenča cyklotrasou.

Návrh počíta s vedením cyklotrasy od bývalého Skloplastu popri ceste I. triedy, ktorá patrí Slovenskej správe ciest, po hranicu katastra Hrnčiaroviec nad Parnou. Na tento úsek má mesto Trnava vypracovanú projektovú dokumentáciu. Zámer župy počíta s pokračovaním cyklotrasy až do obce. Následne popri menej frekventovanej miestnej komunikácii priamo do Zelenča.

Z dát vyplýva, že variant, ktorý navrhujeme, má svoje opodstatnenie. A to aj z hľadiska napojenia do priemyselnej zóny. Bezpečnú a komfortnú cyklodopravu tak ponúkneme obyvateľom dochádzajúcim do práce, ale tiež do školy alebo za zábavou,“ povedala cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová. Doplnila, že bude iniciovať stretnutie so Slovenskou správou ciest za účelom predstavenia zámeru.

Na základe záverov unikátnej dátovej Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji, ktorú pripravila Cyklokoalícia, sa Trnavská župa zameriava na výstavbu cyklistickej infraštruktúry v blízkosti sídiel. Práve tam má rozvoj nemotorového a ekologického spôsobu dopravy najväčší ekonomický a najmä spoločenský úžitok. V tejto súvislosti župa postaví napríklad 1,9 kilometra dlhý úsek cyklotrasy medzi Jaslovskými Bohunicami a atómovou elektrárňou. Aktuálne pripravuje aj spojenie Klčovian, Bolerázu a Smoleníc na trase medzi Trnavou a Malými Karpatmi. Dotáciou z Fondu na rozvoj Trnavského kraja vo výške 68-tisíc eur spolufinancuje projekt výstavby prepojenia Bohdanoviec nad Trnavou a Špačiniec.