Zážitková prehliadka – Piešťany podľa Wintera

Zážitková prehliadka - Piešťany podľa Wintera. Zdroj: KOCR Trnavský kraj

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj a Divadlo Jána Palárika v Trnave prinášajú unikátnu zážitkovú prehliadku mesta Piešťany podľa Wintera, ktorá oživí príbehy rodiny Winterovcov, zapadnuté prachom času. So slúchadlami na ušiach prostredníctvom audiohry vstúpia účastníci prehliadky priamo do príbehu miestneho podnikateľa Ľudovíta Wintera a pri prechádzke mestom im pred očami ožije jeho doba.

Benefitom tohto podujatia je, že sa celá prehliadka odohráva v exteriéri. „V Trnavskom kraji hľadáme možnosti, ako prinášať ľuďom netradičné zážitky. Som presvedčený, že prehliadka sa hodí do akéhokoľvek ročného obdobia a verím, že nás bude sprevádzať počas celého roka. ´Piešťany podľa Wintera´ spojili ľudí z verejných inštitúcií, súkromného sektora a ochotníckych súborov. Prinášajú unikátny zážitok zo spoznávania Piešťan tak pre domácich obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta či kúpeľných hostí,” povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Piešťany podľa Wintera je výsledkom spolupráce

Na realizácii zážitkovej prehliadky – Piešťany podľa Wintera spolupracovala KOCR Trnavský kraj s Divadlom Jána Palárika v Trnave, ochotníckymi hereckými súbormi Divadlo na TrakOch a Univerzitné divadlo THE.ART.RE, s Balneologickým múzeom Imricha Wintera a s OOCR Rezort Piešťany. Táto zážitková prehliadka je komplexný produkt cestovného ruchu, pri ktorom sa uvažuje aj o ďalších jazykových mutáciách.

Zážitková prehliadka - Piešťany podľa Wintera. Zdroj: KOCR Trnavský kraj
Zážitková prehliadka – Piešťany podľa Wintera. Zdroj: KOCR Trnavský kraj

Úlohou KOCR Trnavský kraj je sieťovať partnerov, a tým aktívne prispievať k rozvoju turistických destinácií v Trnavskom kraji. Myšlienka spoznávať známe miesta inovatívnym spôsobom, je v tejto dobe veľmi aktuálna. Hoci je meno Winter v Piešťanoch známe, málokto vie, kto to skutočne bol a čo pre Piešťany znamenal. Zážitková prehliadka spojená s prechádzkou mestom vráti návštevníkov v čase do doby Ľudovíta Wintera a jeho pôsobenia v Piešťanoch a umožní vnímať mesto jeho očami, so všetkými historickými a kultúrnymi súvislosťami,” uviedol trnavský vicežupan a predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Pavol Kalman.

Príbeh Ľudovíta Wintera je dojímavý a strhujúci

Scenár, réžia a herecké výkony umelcov z Divadla Jána Palárika v Trnave sú prísľubom výnimočného umeleckého zážitku v audiohre. Potešením pre oči budú výstupy v dobových kostýmoch ochotníckych súborov Divadla na TrakOch a Univerzitného divadla THE.ART.RE., pre ktoré je spolupráca s profesionálnym divadlom cennou skúsenosťou. „Sme veľmi radi, že môžeme svojim umením prispievať k zviditeľňovaniu atraktivít Trnavského kraja. Príbeh Ľudovíta Wintera je dojímavý a strhujúci a my veríme, že také bude i jeho spracovanie v uliciach Piešťan. Návštevníci sa vďaka sugestívnej nahrávke, výborným výkonom ochotníkov a vierohodnej kostýmovej výprave ocitnú doslova uprostred historického filmu, odohrávajúceho sa na známych miestach, priamo pred ich očami,“ povedala riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave Zuzana Hekel.

Prehliadka začína pri soche Ľ. Wintera

Zážitková prehliadka začína symbolicky pri soche Ľudovíta Wintera na Kolonádovom moste a pokračuje zastávkami pri, Kursalone, Zelenom strome, barlolámačovi, hoteli Thermia Palace, Pro Patrii a končí na kúpalisku Eva. „To všetko sú miesta navždy a nerozlučne späté s Ľudovítom Winterom. Vznikli vďaka jeho obdivuhodnému podnikateľskému talentu, nezlomnému úsiliu a láske k Piešťanom. V meste máme aj mnoho ďalších objektov, o ktoré sa zaslúžil Ľudovít Winter, a ktoré nám dodnes slúžia. Informácie o nich však nie sú všeobecne známe, o to viac ma teší, že ich môžeme obyvateľom aj návštevníkom mesta podať takýmto atraktívnym spôsobom,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR Piešťany Rezort Tatiana Nevolná.

Zážitková prehliadka - Piešťany podľa Wintera. Zdroj: KOCR Trnavský kraj
Zážitková prehliadka – Piešťany podľa Wintera. Zdroj: KOCR Trnavský kraj

Ľudovít Winter sa narodil v roku 1870 vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku a zomrel v roku 1968 v Piešťanoch. Ako dvadsaťročný sa stal riaditeľom schátraných kúpeľov v Piešťanoch, ktoré si jeho otec Alexander Winter prenajal od grófa Erdödyho. Vďaka svojej neúnavnej práci zmenil Piešťany z mesta s bahennými cestami a chatrčami na moderné kúpeľné mesto so zvučným menom v celej Európe. Okrem vybudovania kúpeľov sa zaslúžil aj o zveľadenie Piešťan – úpravou a vyasfaltovaním ulíc, chodníkov a námestí, vybudovaním vodovodu a kanalizácie, reguláciou Váhu a mnohými ďalšími prácami. Hoci priniesol Piešťanom lesk a slávu, sám so svojou rodinou žil nesmierne skromne. Prežil dve svetové vojny, pobyt v koncentračnom tábore a po tom, čo mu kúpele znárodnili, zomrel v Piešťanoch ako chudobný dôchodca.

Piešťany podľa Wintera – informácie

Cena lístka:

Základný 14 €

Zľavnený 12 € (dieťa od 3 do 15 rokov, senior nad 65 rokov, ZŤP)

Dieťa do 3 rokov zdarma

Na zážitkovej prehliadke mesta sú vítaní všetci, najviac si ju však vychutnajú dospelí a deti od 12 rokov. Podujatie sa uskutoční v režime „kompletne zaočkovaní a prekonaní“ za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Viac informácií nájdete na https://www.krajzazitkov.sk/sk/podujatia/piestany-podla-wintera

Piešťany podľa Wintera

Koncept a scenár: Lucia Mihálová

Réžia a hudba: Juraj Bielik

Námet a produkcia: Trnavský kraj zážitkov

Kostýmy: Katarína Žgančíková

V nahrávke účinkujú: Vladimír Jedľovský, Michal Jánoš, Katarína Šafaříková, Tatiana Kulíšková, Miroslav Beňuš, Tomáš Vravník, Martin Križan, Juraj Bielik

Naživo účinkujú divadelné súbory:

Divadlo na TrakOch z Trakovíc a Univerzitné divadlo The.Art.Re pri Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave.

Kostýmy vyhotovili dielne Divadla Jána Palárika v Trnave.

Viac informácií: Kraj zážitkov

Piešťany podľa Wintera