Vlastivedné múzeum

Vlastivedné múzeum, Galanta Zdroj: Mesto Galanta

Vlastivedné múzeum v Galante vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti formou tvorby, ochrany, spracovania a prezentácie zbierkového fondu v regióne.

Jeho zbierka má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu.

Vlastivedné múzeum zmenilo v roku 2014 priestory

V roku 1990 získalo múzeum sídlo v strede mesta v budove bývalej banky postavenej začiatkom 20. storočia. V roku 2014 sa múzeum predstavilo verejnosti vo vynovených priestoroch svojho hlavného sídla, kedy sa zrealizovala prístavba objektu.

Múzeum svojím poslaním a činnosťou sa usiluje o zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva s vedomím povinnosti chrániť a zveľaďovať nenahraditeľné kultúrne hodnoty regiónu Galanty.

V hlavnej budove je stála expozícia

V hlavnej budove múzea je sprístupnená stála expozícia, kde nájdete expozíciu mestskej bytovej kultúry, sakrálne pamiatky, tradičnú ľudovú kultúru galantského regiónu, lekáreň z roku 1909, zbierku výtvarných umelcov regiónu, expozíciu, ktorá sa zaoberá historickým vývojom mlynárstva a expozíciu archeologická lokalita Gáň-Brakoň. Vlastivedné múzeum pripravilo aj expozíciu o histórii mesta, ktorá je inštalovaná v Renesančnom kaštieli v Galante.

Kontakt

Hlavná ul. 976/8, 924 01 Galanta

Tel.: +421 (0)31 780 55 35

E-mail: vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk

Facebook: Priatelia Vlastivedného múzea v Galante

Viac na: http://www.muzeum.sk/?obj=muzeum&ix=vmga

Otváracie hodiny a vstupné

Otváracie hodiny:

Utorok – Piatok 9.00 – 17.00

Sobota 13.00 – 17.00

Vstupné:

Základné vstupné: 1 €

Deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €

Deti do 6 rokov: bezplatne

Zľavová karta TTSK Family Net: najviac 4 deti do 15 rokov (v sprievode platiaceho dospelého): vstupné zdarma

Prístup pre vozičkárov: ÁNO

Zdroj: https://www.galanta.sk/