Kaštieľ Chtelnica

Kaštieľ Chtelnica je dominantou obce s rovnomenným názvom. Bol postavený koncom 16. storočia a v 17. storočí sa stal sídlom dobrovodského panstva, ktorým bol dovtedy hrad Dobrá voda. Kaštieľ navštívila dokonca uhorská panovníčka Mária Terézia. V súčasnosti je kultúrnym centrom obce a sídli v ňom Malokarpatská galéria a Regionálne múzeum.

Kaštieľ je zapísaný v registri národných kultúrnych pamiatok a vlastní ho obec Chtelnica. Priestory kaštieľa sa skladajú z centrálne umiestnenej hlavnej budovy, ktorá je obklopená štyrmi pavilónmi. Za kaštieľom sa tiež nachádza rozsiahly park s rybníkom.

Zrekonštruované pavilóny ponúkajú bohaté využitie

Pravidelne situované pavilóny okolo centrálne umiestneného kaštieľa sú na Slovensku ojedinelým javom. Zrekonštruované pavilóny ponúkajú bohaté využitie. V pivničných priestoroch sa nachádza regionálne múzeum, ktoré spravuje viaceré zbierky. Súčasťou expozície je historická, paleontologická a speleologická časť. Návštevníci môžu pri prehliadke po kaštieli sledovať nielen architektúru stavby, ale aj nahliadnuť do priestranných pivníc, v ktorých sa v minulosti skladovalo veľké množstvo vína.

Vo východnom pavilóne sa nachádza Kaplnka Ukrižovania, ktorá bola postavená v roku 1769 grófom Erdődym a zároveň je sprístupnená návštevníkom múzea.

Malokarpatská galéria

V severnom pavilóne vznikla Malokarpatská galéria, ktorej poslaním je poskytnúť všetkým záujemcom o výtvarné umenie možnosť zoznámiť sa s výtvarnou činnosťou z tvorby regionálnych umelcov. Snahou je prezentovať výtvarné diela rôznych žánrov. Vo výstavných priestoroch je na troch poschodiach vytvorená expozícia, ktorá sa periodicky mení. Zameranie galérie nie je špecifikované, svoj priestor tu nájdu maliari, fotografi, sochári, aj rezbári.

Okrem výtvarného umenia svoj priestor dostávajú aj hudba, umelecké slovo, či film. Kaštieľ sa stal kultúrnym priestorom obce, kde sa stretávajú jednotlivé formy umenia.

História

V roku 1769 prešiel kaštieľ rozsiahlou rekonštrukciou, keď bol pôvodne renesančný objekt zmenený na barokový a táto podoba sa zachovala dodnes. V polovici 19. storočia panstvo prevzali Pálffyovci a kaštieľ v Chtelnici sa stal ich letným sídlom. Noví majitelia upravili okolie a tak vznikol anglický park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami, zdobenými sochami, skleník so vzácnymi kvetmi, oranžéria a promenáda.