Balneologické múzeum Imricha Wintera

Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany Autor: NajZupa.sk

Balneologické múzeum a jeho vznik je pevne spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a vznik múzea iniciovali Imrich Winter a jeho spolupracovník Václav Vlk. Začali zbierať predmety prezentujúce ľudovú kultúru, archeologické nálezy a artefakty dokumentujúce dejiny kúpeľov.

Prvá výstava predmetov sa uskutočnila 21. júna 1928 v priestoroch Kúpeľnej dvorany – Kursalónu.

Múzeum dostalo názov „Etnografické“ a vystavené exponáty tematicky tvorili osem častí: flóra, fauna, národopisná keramika, kroje a výšivky, ľudová architektúra, slovenské rezbárstvo a maľby, história a archeológia. V rokoch 1932 a 1933 bola expozícia múzea reinštalovaná a rozšírená.

V novej muzeálnej expozícii bola národopisná časť a staropiešťanský roľnícky dom, časť venovaná osobnosti a dielu generála Milana Rastislava Štefánika, archeológii a paleontológii. Bola tu prezentovaná osobnosť Ludwiga van Beethovena, ktorý pravdepodobne navštívil piešťanské kúpele v roku 1802.

Balneologické múzeum Imricha Wintera Autor: Vlado Miček
Balneologické múzeum Imricha Wintera Autor: Vlado Miček

V roku 1951 bolo múzeum zoštátnené a stalo sa Okresným múzeom. Na Balneologické múzeum bolo premenované v roku 1963. Cieľom tohto špecializovaného múzea bolo dokumentovať históriu kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska.

V roku 1989 získalo múzeum od mesta Piešťany do prenájmu budovu Vilu doktora Lisku. Po predchádzajúcej príprave bola 29. júna 1994 slávnostne otvorená nová expozícia História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. 11. júna 1999 bola slávnostne otvorená nová expozícia múzea Sakrálne umenie zo zbierok Balneologického múzea.

V Kúpeľnej dvorane je inštalovaných deväť expozícií. Ide o expozície prírodných vied, archeológie, histórie, ako aj o numizmatickú a etnografickú expozíciu. Súčasťou je aj expozícia Ludwiga van Beethovena, Milana Rastislava Štefánika a expozície pod názvami Z dejín piešťanských kúpeľov a minerálne vody Slovenska.

Zdroj: Balneologické múzeum Imricha Wintera