Kostol sv. Martina – Vrbové

Kostol sv. Martina, Vrbové Autor: Vlado Miček

Najstaršou stavebnou pamiatkou mesta Vrbové je Kostol sv. Martina situovaný v centrálnej časti mesta za vežou. Predpokladá sa, že na tomto mieste stál sakrálny objekt najneskôr v 12. storočí. Prvá písomná zmienka o kostole je z rokov 1332 až 1337.

Pravdepodobne na sklonku 14. storočia bol vo Vrbovom postavený nový kamenný jednoloďový gotický kostol. Staré schématizmy uvádzajú rok 1397 ako rok vzniku stavby. V roku 1452 ho poškodil požiar a pravdepodobne utrpel aj pri turecko-tatárskom vpáde v roku 1599. V 15. storočí došlo k rozšíreniu stavby. Bola pristavená severná loď a v 18. storočí južná loď.

V súčasnosti je teda kostol trojloďová stavba s presbytériom orientovaným na východ. Jeho strop tvorí lunetová valená klenba štukovou ornamentálnou výzdobou. Na rozhraní presbytéria a hlavnej lode je umiestnená baroková kazateľnica z konca 17. storočia s plastikami evanjelistov.

Na klenbe hlavnej lode je staršia nástenná maľba svätej trojice- otca syna i ducha svätého. V zadnej časti severnej lode má svoje miesto mechanický pohyblivý betlehem.

Zdroj: Mesto Vrbové