Začínajú sa folklórne slávnosti Trnavská brána

Trnavská brána Zdroj: Zaži v Trnave

Tradičné slávnosti folklóru Trnavská brána sa budú konať od piatku 18. augusta v Trnave. Počas trojdňového festivalu budú Hlavná ulica, mestský amfiteáter i Nádvorie plné ľudovej hudby a remeselných trhov.

Prvú časť folklórneho programu nájdu návštevníci v piatok a v sobotu od 10:00 h. na Hlavnej ulici. Remeselný trh, pouličná galéria aj vystúpenia slovenských i zahraničných folklórnych súborov zaplnia v piatok celú ulicu smerujúcu od trnavskej mestskej veže.

Slávnostné otvorenie festivalu bude v piatok o 19:00 h. v mestskom amfiteátri v Trnave, kde vystúpia domáce súbory DFS Drienka, Trnavček a UFS Trnafčan. Vrcholom večera bude vystúpenie s názvom kRok za kRokem v podaní Vojenského umeleckého súboru Ondráš z Českej republiky o 21:00 h.

Súčasťou festivalu bude aj krojovaný sprievod mestom

V sobotu začíname festivalový deň krojovaným sprievodom mestom, ktorý začne o 10:00 h. pri Kostole sv. Heleny. Následne nebude chýbať škola tanca, hry, tvorivé dielne a vystúpenia ľudových súborov a skupín z Trnavy a okolia,“ hovorí za organizátorov festivalu Terézia Krupčíková.

Sobotný remeselný program nájdu návštevníci aj na Nádvorí čarovných nití a na Dvore tkania a pradenia, ktoré sú novinkou tohtoročného festivalu. V remeselných dvoroch budú prebiehať ukážky, workshopy a prednášky o tvorení čipiek, výšiviek a tkaných odevov.

Večerný hudobný program v sobotu 19. augusta v mestskom amfiteátri, s názvom Ako sa do hory volá, tak sa iskra ozýva, odštartujú vystúpenia zahraničných súborov SPT Jiskra z Čiech a Hora Rishonim Jerusalem z Izraela o 19:00 h.

Súčasťou festivalu Trnavská brána bude aj nedeľná svätá omša vo folklórnom šate so začiatkom o 10:00 h. v Kostole sv. Jakuba, kde vystúpia domáce súbory a český foklórny súbor Jiskra. Omšu otvorí tematická pieseň Pán zastavil sa na brehu a na záver zaznie mariánska pieseň Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta. Účinkujúci budú oblečení v slávnostných krojoch a tento rok sa môžu pridať aj návštevníci a ozdobiť sa nejakým folklórnym prvkom.

Trojdňový program na záver vyvrcholí vystúpením Martina Repáňa a Repáňovskej muziky v nedeľu o 18:00 h. v mestskom amfiteátri. „Bonusom tohtoročnej Trnavskej brány bude ešte pondelkový večer 21. augusta so SĽUKOM, na ktorý je možné si zakúpiť lístky cez ticketportal.sk,“ dodáva Terézia Krupčíková.

PROGRAM – TRNAVSKÁ BRÁNA

PIATOK 18. 8., Hlavná ulica

10:00 Na jarmeku v pátek, remeselný trh, pouličná galéria

15:00 Folklór na trnafskom korze,

15:00 FSS Klenovanka

15:30 DFS Drienka

16:00 Hora Rishonim Jerusalem / Izrael

16:30 SPT Jiskra / Česko

17:00 ĽH Vieska

PIATOK, 18.8., Mestský amfiteáter

19:00 Otvárajte sa, trnafské brány, slávnostné otvorenie festivalu

19:20 Ako ci zahrajú, tak mosíš tancuvat, domáce súbory DFS Drienka, Trnavček, UFS Trnafčan

21:00 Krok za krokom, Vojenský umelecký súbor Ondráš / Česko

SOBOTA, 19.8., Hlavná ulica

10:00 Na jarmeku v sobotu, remeselný trh, výstava fotografií,

10:01 O hline, keramická dielňa

10:00 Cez Trnavu ideme, krojovaný sprievod mestom (zač. pri Kostole sv. Heleny)

11:00 Zavrc sa mi, zavrc, škola tanca

15:00 Kindršúla, tvorivé dielne, hry, folklórna školička

15:00 Mladí, nabívaj, starí, užívaj, program ľudových súborov a hudieb z Trnavy a okolia

SOBOTA, 19.8., Mestský amfiteáter

19:00 Ako sa do hory volá, tak sa iskra ozýva, zahraničné súbory SPT Jiskra / Česko, Hora Rishonim Jerusalem / Izrael

20:30 Prespolní, FS Kopaničiar, FS Gymnik

NEDEĽA, 20.8., Kostol sv. Jakuba

10:00 Svätá omša vo folklórnom šate

NEDEĽA, 20.8., Mestský amfiteáter

18:00 Martin Repáň a Repáňovská muzika

PROGRAM – NÁDVORIE ČAROVNÝCH NITÍ

SOBOTA, 19.8., Dvor výšivky a čipky, Nádvorie – priestor súčasnej kultúry

13:00 Predvádzačka, 40 remeselníkov /SK, CZ

13:00 Paličkovaná čipka, workshop

16:00 Tylová čipka z Myjavy a Krajného, prednáška

17:00 Výšivka na Záhorí, prednáška

18:00 Rozhovor, k výstave ,,Vyšívaná história – 500 rokov reformácie na Slovensku”

Čarovné nite v čipke, výstava dostupná od 16. – 23.8.2023

SOBOTA, 19.8., Dvor tkania a pradenia, Kreatívne centrum Trnava (Hlavná 17)

13:00 – 19:00 Predvádzačka 10 remeselníkov

Tradícia & recyklácia, workshop ZIVA Design

Zlatá priadka, workshop

Vyšívaná história – 500 rokov reformácie na Slovensku, výstava dostupná od 16. – 23. 8. 2023