Kostol svätého Martina v Merašiciach

Kostol svätého Martina v Merašiciach

V malebnej obci Merašice sa nachádza vzácny klenot – rímskokatolícky Kostol svätého Martina. Tento stredoveký skvost, ktorého história siaha až do roku 1396, je nielen dôležitým duchovným centrom pre miestnych obyvateľov, ale aj fascinujúcim historickým a architektonickým dedičstvom.

História kostola

Prvá písomná zmienka o Kostole svätého Martina pochádza z roku 1397. Počas stáročí prešiel viacerými úpravami a prestavbami. V 18. storočí bol obnovený a v roku 1928 sa dočkal významnej prestavby a rozšírenia. Vďaka tomu získal svoju súčasnú podobu.

Kostol svätého Martina v Merašiciach
Kostol svätého Martina, Merašice Autor: Vladimír Miček

Architektúra a interiér

Kostol je jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria. K pôvodnej stavbe boli pristavané nové časti – južná kaplnka, severná sakristia a veža na západnom priečelí. Veža je zakončená dvojstupňovým ihlanom a pred ňou sa nachádza predsienka.

Interiér kostola je zaujímavý kombináciou rôznych architektonických prvkov. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, loď a bočná prístavba majú rovný strop. Bočná prístavba sa k lodi pripája polkruhovou arkádou. Fasády kostola sú hladké.

Vnútorné zariadenie kostola pochádza z roku 1928. Mimoriadne cenným artefaktom je ranogotická kamenná krstiteľnica zo začiatku 14. storočia, ktorá bola do kostola umiestnená sekundárne a pravdepodobne pochádza z neďalekých Orešian.

Kostol svätého Martina v Merašiciach
Kostol svätého Martina v Merašiciach

Súčasnosť a využitie

V súčasnosti je Kostol svätého Martina v dobrom stave a naďalej slúži svojmu pôvodnému účelu. Pod farnosť Merašice patria okrem samotnej obce aj susedné dediny Kapince a Biskupová.

Stredoveká perla s bohatou históriou

Kostol svätého Martina v Merašiciach je nielen významnou historickou pamiatkou, ale aj živým dôkazom bohatej kultúrnej a duchovnej tradície regiónu. Jeho návšteva je skvelou príležitosťou na objavovanie stredovekej architektúry a umenia, ako aj na stíšenie sa v jedinečnej atmosfére tohto posvätného miesta.