Kategória: Piešťany

Socha Ľudovíta Wintera, Piešťany

Piešťany, známe slovenské kúpeľné mesto, sa môže pochváliť novou sochou na Kolonádovom moste. Bronzová socha Ľudovíta Wintera, ktorého meno je neodmysliteľne späté s rozvojom piešťanských kúpeľov, bola slávnostne odhalená 11.…

Kolonádový most

Kolonádový most je národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádzajúca v meste Piešťany nad riekou Váh. Dielo architekta Emila Belluša patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. Je najdlhším krytým mostom na…

Balneologické múzeum Imricha Wintera

Balneologické múzeum a jeho vznik je pevne spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a vznik múzea iniciovali Imrich Winter a jeho spolupracovník Václav Vlk. Začali zbierať predmety prezentujúce…

Dom umenia Piešťany

Ministerstvo kultúry SR zaradilo Dom umenia Piešťany na zoznam národných kultúrnych pamiatok v roku 2022. Táto brutalistická stavba z 2. polovice 20. storočia má vďaka tomu rovnakú ochranu ako mnohé…

Kubánova výsadba – návšteva u ornitológa

Na pravom brehu vodnej nádrže Sĺňava sa nachádza lokalita s rozlohou 2,5 hektára, ktorej súčasťou je ornitologický stacionár určený na pozorovanie a krúžkovanie operencov. Tento priestor dostal názov po svojom zakladateľovi.…

Vojenské historické múzeum Piešťany

Okrem veľkorozmernej vojenskej techniky, ktorá bola súčasťou výzbroje československej armády v rokoch 1945 – 1992, láka Vojenské historické múzeum Piešťany návštevníkov aj expozíciou Slováci v rovnošatách. Vyše 300 zaujímavých malorozmerných…