Vojenské historické múzeum Piešťany

Vojenské historické múzeum, Piešťany Autor: Martin Palkovič

Okrem veľkorozmernej vojenskej techniky, ktorá bola súčasťou výzbroje československej armády v rokoch 1945 – 1992, láka Vojenské historické múzeum Piešťany návštevníkov aj expozíciou Slováci v rovnošatách.

Vyše 300 zaujímavých malorozmerných zbierkových predmetov bolo donedávna uložených v depozitároch Vojenského historického ústavu v Piešťanoch a vo Svidníku. Ich trvalú prezentáciu sprístupnili verejnosti v roku 2021. Nachádza sa v nových výstavných priestoroch v jednej z častí historického hangáru H-1 v areáli piešťanského Vojenského historického múzea.

Nová expozícia mapuje vojenskú minulosť Slovenska od revolúcie v roku 1848 až po súčasnosť. Zastúpenie v nej majú uniformy armád, v ktorých Slováci slúžili počas I. svetovej vojny, nechýbajú ani rovnošaty príslušníkov Československých légií a z nich vznikajúcej československej armády. Výstava tiež pripomína prvý a druhý odboj a návštevníka postupne prevedie až do súčasnosti, ktorú tvoria príslušníci moderných Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ich uniformy sú prispôsobené operáciám na podporu mieru a stability vo svete.

Cieľom Vojenského historického múzea Piešťany je vzdelávať najmä mladšie generácie a poukazovať na pozitívne okamihy slovenských dejín. Pomáhajú pri tom aj interaktívne panely, špeciálne projekcie a 3D technológia.

V areáli Vojenského historického múzea v Piešťanoch pribudne aj nová moderná hala pre veľkorozmerné múzejné predmety. Návštevníci v nej budú môcť vidieť vývoj a výzbroj ozbrojených síl po roku 1945 až po súčasnosť. S návrhom začatia obstarávania stavby dnes súhlasila vláda SR. Vybudovanie moderných priestorov zvýši nielen ochranu a bezpečnosť vzácnych 75 veľkorozmerných zbierkových predmetov, ale tiež komfort návštevníkov.

Vojenské historické múzeum Piešťany