Kolonádový most

Kolonádový most, Piešťany Autor: Martin Palkovič

Kolonádový most je národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádzajúca v meste Piešťany nad riekou Váh. Dielo architekta Emila Belluša patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. Je najdlhším krytým mostom na Slovensku. Umeleckú výzdobu skiel vytvoril Martin Benka.

Most je vybudovaný zo železobetónu v rokoch 1930 až 1933 a nahradil starý drevený most spájajúci mesto Piešťany s kúpeľným ostrovom. Most má celkovou dĺžkou 148 m tvoria ho trojpoľové spojité nosníky s konzolami vyloženými do stredného poľa s vloženým 20 m poľom.

Zastrešená čas vozovky vyhradená pre chodcov je oddelená zasklenou stenou s niekoľkými kioskami na koncoch mosta. Dva piliere stredného poľa sa zakladali na studniach, štyri vnútorné na pilotovom rošte z baranených železobetónových pilot, nábrežné opory plošne.

Kolonádový most sa zrodil na objednávku Wintera

Kolonádový most sa zrodil na objednávku vtedajšieho majiteľa kúpeľov Wintera, aby Belluš navrhol atypický most cez Váh na Kúpeľný ostrov, ako promenádu pre hosťov kúpeľného mesta. Pri vstupe na most je známa socha barlolamača od Roberta Kuhmayera. Akademický maliar Martin Benka vytvoril dva návrhy slovenských postáv, vyleptané do skla, aby sa nezamedzila priehľadnosť promenády mosta.

Most má v súčasnosti už len funkciu kolonádovej pešej zóny areálu kúpeľov. Aj keď most bol investorom zadaný s požiadavkou, že má plniť i funkciu kolonády, všeobecne sa uznáva, že originálne dielo z toho vytvoril predovšetkým architekt.

Zaujímavosťou mosta je aj poloha

Zaujímavosťou mosta je okrem iného aj poloha. Bellušova logika sa odvíja nie od mesta, ale vychádza z kúpeľného ostrova, keď nadväzuje na kompozičnú os starých kúpeľov a zapája predpolie vtedy hlavných kúpeľných objektov. Na druhej strane most ústi na začiatku kúpeľného parku v rozhraní s mestom, Vznikol teda hlavne pre potreby kúpeľných hostí, čo sa odzrkadlilo aj v jeho architektúre.

Od roku 2019 dva roky prebiehali na historickom Kolonádovom moste v Piešťanoch rozsiahle rekonštrukčné práce. Na most je po novom presídlené Piešťanské informačné centrum a v jeho priestoroch našla miesto aj galéria Mestského kultúrneho strediska.